محصولات سایت
آرایش صورتآرایش صورت
آرایش چشمآرایش چشم
آرایش لبآرایش لب
آرایش ابروآرایش ابرو
آرایش ناخنآرایش ناخن
اصلاح مواصلاح مو
پوستپوست
دهان و دنداندهان و دندان
ضد تعرقضد تعرق
مراقب مومراقب مو
لوازم برقیلوازم برقی
عطر و ادکلنعطر و ادکلن

کرم پودر کاراجا Foundation Karaja

به فروشگاه اینترنتی کرم پودر کاراجا بیوتی ویترین خوش آمدید

کرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 09
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
خدمات ویژه : مهلت تست

کرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 09

Karaja Skin Velvet 09 Foundation

مدلکرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 09
نوع محفظهپمپی
ضدآفتاب
فاقد چربی
تماس بگیرید
کرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 901
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
خدمات ویژه : مهلت تست

کرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 901

Karaja Skin Velvet 901 Foundation

مدلکرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 901
نوع محفظهپمپی
ضدآفتاب
فاقد چربی
تماس بگیرید
کرم پودر کاراجا سری Photo Finish شماره 902 حجم 30 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
خدمات ویژه : مهلت تست

کرم پودر کاراجا سری Photo Finish شماره 902 حجم 30 میلی لیتر

Karaja Photo Finish 902 Foundation 30ml

مدلکرم پودر کاراجا سری Photo Finish شماره 902 حجم 30 میلی لیتر
نوع محفظهپمپی
فاقد چربی
ضدآفتاب
تماس بگیرید
کرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 03
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
خدمات ویژه : مهلت تست

کرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 03

Karaja Skin Velvet 03 Foundation

مدلکرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 03
نوع محفظهپمپی
ضدآفتاب
فاقد چربی
موجود نیست
کرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 04
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
خدمات ویژه : مهلت تست

کرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 04

Karaja Skin Velvet 04 Foundation

مدلکرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 04
فاقد چربی
نوع محفظهپمپی
ضدآفتاب
موجود نیست
کرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 05
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
خدمات ویژه : مهلت تست

کرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 05

Karaja Skin Velvet 05 Foundation

مدلکرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 05
نوع محفظهپمپی
ضدآفتاب
فاقد چربی
موجود نیست
کرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 06
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
خدمات ویژه : مهلت تست

کرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 06

Karaja Skin Velvet 06 Foundation

مدلکرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 06
فاقد چربی
ضدآفتاب
نوع محفظهپمپی
موجود نیست
کرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 07
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
خدمات ویژه : مهلت تست

کرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 07

Karaja Skin Velvet 07 Foundation

مدلکرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 07
ضدآفتاب
فاقد چربی
نوع محفظهپمپی
موجود نیست
کرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 08
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
خدمات ویژه : مهلت تست

کرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 08

Karaja Skin Velvet 08 Foundation

مدلکرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 08
نوع محفظهپمپی
ضدآفتاب
فاقد چربی
موجود نیست
کرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 902
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
خدمات ویژه : مهلت تست

کرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 902

Karaja Skin Velvet 902 Foundation

مدلکرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 902
فاقد چربی
ضدآفتاب
نوع محفظهپمپی
موجود نیست
کرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 200
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
خدمات ویژه : مهلت تست

کرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 200

Karaja Skin Velvet 200 Foundation

مدلکرم پودر کاراجا سری Skin Velvet شماره 200
فاقد چربی
نوع محفظهپمپی
ضدآفتاب
موجود نیست
پرایمر درخشان کننده کاراجا شماره 01 حجم 14 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
خدمات ویژه : مهلت تست

پرایمر درخشان کننده کاراجا شماره 01 حجم 14 میلی لیتر

Karaja Instant Glow 01 Foundation 14ml

مدلپرایمر درخشان کننده کاراجا شماره 01 حجم 14 میلی لیتر
ضدآفتاب
نوع محفظهپمپی
نوع کرمژل مایع
فاقد چربی
موجود نیست
پرایمر درخشان کننده کاراجا شماره 02 حجم 14 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
خدمات ویژه : مهلت تست

پرایمر درخشان کننده کاراجا شماره 02 حجم 14 میلی لیتر

Karaja Instant Glow 02 Foundation 14ml

مدلپرایمر درخشان کننده کاراجا شماره 02 حجم 14 میلی لیتر
نوع محفظهپمپی
نوع کرمژل مایع
ضدآفتاب
فاقد چربی
موجود نیست
کرم پودر مات کننده کاراجا سری Stop Shine شماره 01 حجم 30 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
خدمات ویژه : مهلت تست

کرم پودر مات کننده کاراجا سری Stop Shine شماره 01 حجم 30 میلی لیتر

Karaja Stop Shine 01 Matte Foundation 30ml

مدلکرم پودر مات کننده کاراجا سری Stop Shine شماره 01 حجم 30 میلی لیتر
نوع محفظهپمپی
ضدآفتاب
فاقد چربی
موجود نیست
کرم پودر مات کننده کاراجا سری Stop Shine شماره 02 حجم 30 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
خدمات ویژه : مهلت تست

کرم پودر مات کننده کاراجا سری Stop Shine شماره 02 حجم 30 میلی لیتر

Karaja Stop Shine 02 Matte Foundation 30ml

مدلکرم پودر مات کننده کاراجا سری Stop Shine شماره 02 حجم 30 میلی لیتر
ضدآفتاب
فاقد چربی
نوع محفظهپمپی
موجود نیست
کرم پودر مات کننده کاراجا سری Stop Shine شماره 05 حجم 30 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
خدمات ویژه : مهلت تست

کرم پودر مات کننده کاراجا سری Stop Shine شماره 05 حجم 30 میلی لیتر

Karaja Stop Shine 05 Matte Foundation 30ml

مدلکرم پودر مات کننده کاراجا سری Stop Shine شماره 05 حجم 30 میلی لیتر
فاقد چربی
ضدآفتاب
نوع محفظهپمپی
موجود نیست
کرم پودر مات کننده کاراجا سری Stop Shine شماره 06 حجم 30 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
خدمات ویژه : مهلت تست

کرم پودر مات کننده کاراجا سری Stop Shine شماره 06 حجم 30 میلی لیتر

Karaja Stop Shine 06 Matte Foundation 30ml

مدلکرم پودر مات کننده کاراجا سری Stop Shine شماره 06 حجم 30 میلی لیتر
ضدآفتاب
نوع محفظهپمپی
فاقد چربی
موجود نیست
کرم پودر مات کننده کاراجا سری Stop Shine شماره 08 حجم 30 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
خدمات ویژه : مهلت تست

کرم پودر مات کننده کاراجا سری Stop Shine شماره 08 حجم 30 میلی لیتر

Karaja Stop Shine 08 Matte Foundation 30ml

مدلکرم پودر مات کننده کاراجا سری Stop Shine شماره 08 حجم 30 میلی لیتر
فاقد چربی
نوع محفظهپمپی
ضدآفتاب
موجود نیست
کرم پودر مات کننده کاراجا سری Stop Shine شماره 09 حجم 30 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
خدمات ویژه : مهلت تست

کرم پودر مات کننده کاراجا سری Stop Shine شماره 09 حجم 30 میلی لیتر

Karaja Stop Shine 09 Matte Foundation 30ml

مدلکرم پودر مات کننده کاراجا سری Stop Shine شماره 09 حجم 30 میلی لیتر
نوع محفظهپمپی
ضدآفتاب
فاقد چربی
موجود نیست
کرم پودر مات کننده کاراجا سری Stop Shine شماره 11 حجم 30 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
خدمات ویژه : مهلت تست

کرم پودر مات کننده کاراجا سری Stop Shine شماره 11 حجم 30 میلی لیتر

Karaja Stop Shine 11 Matte Foundation 30ml

مدلکرم پودر مات کننده کاراجا سری Stop Shine شماره 11 حجم 30 میلی لیتر
ضدآفتاب
نوع محفظهپمپی
فاقد چربی
موجود نیست
کرم پودر کاراجا سری Photo Finish شماره 010 حجم 30 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
خدمات ویژه : مهلت تست

کرم پودر کاراجا سری Photo Finish شماره 010 حجم 30 میلی لیتر

Karaja Photo Finish 010 Foundation 30ml

مدلکرم پودر کاراجا سری Photo Finish شماره 010 حجم 30 میلی لیتر
نوع محفظهپمپی
فاقد چربی
ضدآفتاب
موجود نیست
کرم پودر کاراجا سری Photo Finish شماره 020 حجم 30 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
خدمات ویژه : مهلت تست

کرم پودر کاراجا سری Photo Finish شماره 020 حجم 30 میلی لیتر

Karaja Photo Finish 020 Foundation 30ml

مدلکرم پودر کاراجا سری Photo Finish شماره 020 حجم 30 میلی لیتر
فاقد چربی
نوع محفظهپمپی
ضدآفتاب
موجود نیست
کرم پودر کاراجا سری Photo Finish شماره 030 حجم 30 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
خدمات ویژه : مهلت تست

کرم پودر کاراجا سری Photo Finish شماره 030 حجم 30 میلی لیتر

Karaja Photo Finish 030 Foundation 30ml

مدلکرم پودر کاراجا سری Photo Finish شماره 030 حجم 30 میلی لیتر
نوع محفظهپمپی
فاقد چربی
ضدآفتاب
موجود نیست
کرم پودر کاراجا سری Photo Finish شماره 040 حجم 30 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
خدمات ویژه : مهلت تست

کرم پودر کاراجا سری Photo Finish شماره 040 حجم 30 میلی لیتر

Karaja Photo Finish 040 Foundation 30ml

مدلکرم پودر کاراجا سری Photo Finish شماره 040 حجم 30 میلی لیتر
فاقد چربی
ضدآفتاب
نوع محفظهپمپی
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
بیوتی ویترین Beauty Vitrin
موبایل برای تماس های فوری : 09337014745
فروشگاه اینترنتی بیوتی ویترین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین لوازم آرایشی و بهداشتی می باشد که با عرضه بهترین مارک های لوازم آرایشی بهداشتی، عطر و ادکلن در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی بیوتی ویترین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لوازم آرایشی مانند (کرم پودر و پنکیک، کانسیلر و رژ گونه، انواع ریمل و خط چشم، رژ لب ومداد لب ، هم چنین محصولات مراقبت پوست شامل انواع کرم مرطوب کننده و آبرسان، کرم ضد آفتاب ، ضد لک و روشن کننده، ضد چروک، سفت کننده و انواع ماسک صورت، محصولات مراقبت مو مانند شامپو، اتو و حالت دهنده ی مو، اسپری مو، سشوار، برند های محبوب عطر و ادکلن اصل و همچنین زیور آلات ، از برندهای معتبر دنیا مانند رمینگتون، اورال، بورژوا، آرت دکو، لیراک با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم آرایش بهداشتی فعالیت می کند.
نشانی : خیابان ستارخان، خیابان بازار سنتی ستارخان، ساختمان بازار سنتی ستارخان، پلاک ۴/۱۷۲
تلفن : 02144219109
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن