محصولات سایت
آرایش صورتآرایش صورت
آرایش چشمآرایش چشم
آرایش لبآرایش لب
آرایش ابروآرایش ابرو
آرایش ناخنآرایش ناخن
اصلاح مواصلاح مو
پوستپوست
دهان و دنداندهان و دندان
ضد تعرقضد تعرق
مراقب مومراقب مو
لوازم برقیلوازم برقی
عطر و ادکلنعطر و ادکلن

رژ لب مایع کاراجا Lip Gloss Karaja

به فروشگاه اینترنتی رژ لب مایع کاراجا بیوتی ویترین خوش آمدید

رژ لب دوکاره کاراجا سری Colour Mix شماره 12 حجم 5 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
خدمات ویژه : مهلت تست

رژ لب دوکاره کاراجا سری Colour Mix شماره 12 حجم 5 میلی لیتر

Karaja Colour Mix Lip Gloss No 12 5ml

موجود نیست
رژ لب دوکاره کاراجا سری Colour Mix شماره 11 حجم 5 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
خدمات ویژه : مهلت تست

رژ لب دوکاره کاراجا سری Colour Mix شماره 11 حجم 5 میلی لیتر

Karaja Colour Mix Lip Gloss No 11 5ml

موجود نیست
رژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss Volume Effect شماره 17 حجم 3.5 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
خدمات ویژه : مهلت تست

رژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss Volume Effect شماره 17 حجم 3.5 میلی لیتر

Karaja Crystal Gloss Volume Effect Lip Gloss No 17 3.5ml

مدلرژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss Volume Effect شماره 17 حجم 3.5 میلی لیتر
نوعماندگاری طولانی براق حجم دهنده
ویتامین
موجود نیست
رژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 23 حجم 3.5 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
خدمات ویژه : مهلت تست

رژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 23 حجم 3.5 میلی لیتر

Karaja Crystal Gloss Lip Gloss No 23 3.5ml

مدلرژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 23 حجم 3.5 میلی لیتر
نوعبراق حجم دهنده
ویتامین
موجود نیست
رژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 22 حجم 3.5 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
خدمات ویژه : مهلت تست

رژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 22 حجم 3.5 میلی لیتر

Karaja Crystal Gloss Lip Gloss No 22 3.5ml

مدلرژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 22 حجم 3.5 میلی لیتر
ویتامین
نوعبراق حجم دهنده
موجود نیست
رژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 16 حجم 3.5 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
خدمات ویژه : مهلت تست

رژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 16 حجم 3.5 میلی لیتر

Karaja Crystal Gloss Lip Gloss No 16 3.5ml

مدلرژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 16 حجم 3.5 میلی لیتر
ویتامین
نوعبراق حجم دهنده
موجود نیست
رژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 13 حجم 3.5 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
خدمات ویژه : مهلت تست

رژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 13 حجم 3.5 میلی لیتر

Karaja Crystal Gloss Lip Gloss No 13 3.5ml

مدلرژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 13 حجم 3.5 میلی لیتر
نوعبراق حجم دهنده
ویتامین
موجود نیست
رژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 12 حجم 3.5 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
خدمات ویژه : مهلت تست

رژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 12 حجم 3.5 میلی لیتر

Karaja Crystal Gloss Lip Gloss No 12 3.5ml

مدلرژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 12 حجم 3.5 میلی لیتر
ویتامین
نوعبراق حجم دهنده
موجود نیست
رژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 11 حجم 3.5 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
خدمات ویژه : مهلت تست

رژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 11 حجم 3.5 میلی لیتر

Karaja Crystal Gloss Lip Gloss No 11 3.5ml

مدلرژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 11 حجم 3.5 میلی لیتر
نوعبراق حجم دهنده
ویتامین
موجود نیست
رژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 08 حجم 3.5 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
خدمات ویژه : مهلت تست

رژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 08 حجم 3.5 میلی لیتر

Karaja Crystal Gloss Lip Gloss No 08 3.5ml

مدلرژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 08 حجم 3.5 میلی لیتر
نوعبراق حجم دهنده
ویتامین
موجود نیست
رژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 07 حجم 3.5 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
خدمات ویژه : مهلت تست

رژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 07 حجم 3.5 میلی لیتر

Karaja Crystal Gloss Lip Gloss No 07 3.5ml

مدلرژ لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 07 حجم 3.5 میلی لیتر
نوعبراق حجم دهنده
ویتامین
موجود نیست
برق لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 01 حجم 3.5 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
خدمات ویژه : مهلت تست

برق لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 01 حجم 3.5 میلی لیتر

Karaja Crystal Gloss Lip Gloss No 01 3.5ml

مدلبرق لب مایع کاراجا سری Crystal Gloss شماره 01 حجم 3.5 میلی لیتر
نوعبراق
ویتامین
موجود نیست
رژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 19 حجم 4 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
خدمات ویژه : مهلت تست

رژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 19 حجم 4 میلی لیتر

Karaja Sweet Elixir Lip Gloss No 19 4ml

مدلرژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 19 حجم 4 میلی لیتر
نوعبراق حجم دهنده
ویتامین
موجود نیست
رژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 18 حجم 4 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
خدمات ویژه : مهلت تست

رژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 18 حجم 4 میلی لیتر

Karaja Sweet Elixir Lip Gloss No 18 4ml

مدلرژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 18 حجم 4 میلی لیتر
ویتامین
نوعبراق حجم دهنده
ضدآفتاب
موجود نیست
رژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 17 حجم 4 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
خدمات ویژه : مهلت تست

رژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 17 حجم 4 میلی لیتر

Karaja Sweet Elixir Lip Gloss No 17 4ml

مدلرژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 17 حجم 4 میلی لیتر
نوعبراق حجم دهنده
ضدآفتاب
ویتامین
موجود نیست
رژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 16 حجم 4 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
خدمات ویژه : مهلت تست

رژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 16 حجم 4 میلی لیتر

Karaja Sweet Elixir Lip Gloss No 16 4ml

مدلرژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 16 حجم 4 میلی لیتر
ویتامین
نوعبراق حجم دهنده
ضدآفتاب
موجود نیست
رژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 15 حجم 4 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
خدمات ویژه : مهلت تست

رژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 15 حجم 4 میلی لیتر

Karaja Sweet Elixir Lip Gloss No 15 4ml

مدلرژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 15 حجم 4 میلی لیتر
ویتامین
ضدآفتاب
نوعبراق حجم دهنده
موجود نیست
رژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 10 حجم 4 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
خدمات ویژه : مهلت تست

رژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 10 حجم 4 میلی لیتر

Karaja Sweet Elixir Lip Gloss No 10 4ml

مدلرژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 10 حجم 4 میلی لیتر
ضدآفتاب
ویتامین
نوعبراق حجم دهنده
موجود نیست
رژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 08 حجم 4 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
خدمات ویژه : مهلت تست

رژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 08 حجم 4 میلی لیتر

Karaja Sweet Elixir Lip Gloss No 08 4ml

مدلرژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 08 حجم 4 میلی لیتر
ضدآفتاب
نوعبراق حجم دهنده
ویتامین
موجود نیست
رژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 06 حجم 4 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
خدمات ویژه : مهلت تست

رژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 06 حجم 4 میلی لیتر

Karaja Sweet Elixir Lip Gloss No 06 4ml

مدلرژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 06 حجم 4 میلی لیتر
نوعبراق حجم دهنده
ویتامین
ضدآفتاب
موجود نیست
رژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 04 حجم 4 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
خدمات ویژه : مهلت تست

رژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 04 حجم 4 میلی لیتر

Karaja Sweet Elixir Lip Gloss No 04 4ml

مدلرژ لب مایع کاراجا سری Sweet Elixir شماره 04 حجم 4 میلی لیتر
ویتامین
ضدآفتاب
نوعبراق حجم دهنده
موجود نیست
رژ لب مایع کاراجا سری Wonder Fix شماره 12 حجم 5 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
خدمات ویژه : مهلت تست

رژ لب مایع کاراجا سری Wonder Fix شماره 12 حجم 5 میلی لیتر

Karaja Wonder Fix Lip Gloss No 12 5ml

مدلرژ لب مایع کاراجا سری Wonder Fix شماره 12 حجم 5 میلی لیتر
ضدآفتاب
ویتامین
نوعماندگاری طولانی براق
موجود نیست
رژ لب مایع کاراجا سری Wonder Fix شماره 10 حجم 5 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
خدمات ویژه : مهلت تست

رژ لب مایع کاراجا سری Wonder Fix شماره 10 حجم 5 میلی لیتر

Karaja Wonder Fix Lip Gloss No 10 5ml

مدلرژ لب مایع کاراجا سری Wonder Fix شماره 10 حجم 5 میلی لیتر
ویتامین
ضدآفتاب
نوعماندگاری طولانی براق
موجود نیست
رژ لب مایع کاراجا سری Wonder Fix شماره 08 حجم 5 میلی لیتر
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
خدمات ویژه : مهلت تست

رژ لب مایع کاراجا سری Wonder Fix شماره 08 حجم 5 میلی لیتر

Karaja Wonder Fix Lip Gloss No 08 5ml

مدلرژ لب مایع کاراجا سری Wonder Fix شماره 08 حجم 5 میلی لیتر
نوعماندگاری طولانی براق
ضدآفتاب
ویتامین
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
بیوتی ویترین Beauty Vitrin
موبایل برای تماس های فوری : 09337014745
فروشگاه اینترنتی بیوتی ویترین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین لوازم آرایشی و بهداشتی می باشد که با عرضه بهترین مارک های لوازم آرایشی بهداشتی، عطر و ادکلن در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی بیوتی ویترین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لوازم آرایشی مانند (کرم پودر و پنکیک، کانسیلر و رژ گونه، انواع ریمل و خط چشم، رژ لب ومداد لب ، هم چنین محصولات مراقبت پوست شامل انواع کرم مرطوب کننده و آبرسان، کرم ضد آفتاب ، ضد لک و روشن کننده، ضد چروک، سفت کننده و انواع ماسک صورت، محصولات مراقبت مو مانند شامپو، اتو و حالت دهنده ی مو، اسپری مو، سشوار، برند های محبوب عطر و ادکلن اصل و همچنین زیور آلات ، از برندهای معتبر دنیا مانند رمینگتون، اورال، بورژوا، آرت دکو، لیراک با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم آرایش بهداشتی فعالیت می کند.
نشانی : خیابان ستارخان، خیابان بازار سنتی ستارخان، ساختمان بازار سنتی ستارخان، پلاک ۴/۱۷۲
تلفن : 02144219109
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن