محصولات سایت
آرایش صورتآرایش صورت
آرایش چشمآرایش چشم
آرایش لبآرایش لب
آرایش ابروآرایش ابرو
آرایش ناخنآرایش ناخن
اصلاح مواصلاح مو
پوستپوست
دهان و دنداندهان و دندان
ضد تعرقضد تعرق
مراقب مومراقب مو
لوازم برقیلوازم برقی
عطر و ادکلنعطر و ادکلن

رنگ مو پریمو لوسی Hair Color Kit Primo Luce

به فروشگاه اینترنتی رنگ مو پریمو لوسی بیوتی ویترین خوش آمدید

رنگ موی پیریمو لوسی سری Smoky مدل Very Light Smoky Blonde شماره 9.2
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ موی پیریمو لوسی سری Smoky مدل Very Light Smoky Blonde شماره 9.2

Primo Luce Very Light Smoky Blonde Smoky Hair Color No 9.2

مدلرنگ موی پیریمو لوسی سری Smoky مدل Very Light Smoky Blonde شماره 9.2
نوعرنگ مو
مناسب برایخانم‌ها
تماس بگیرید
رنگ موی پیریمو لوسی سری Brunette Twilights مدل Red شماره 66
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ موی پیریمو لوسی سری Brunette Twilights مدل Red شماره 66

Primo Luce Brunette Twilights Red Hair Color No 66

مدلرنگ موی پیریمو لوسی سری Brunette Twilights مدل Red شماره 66
پایه رنگقرمز
مناسب برایخانم‌ها
نوعرنگ مو
تماس بگیرید
رنگ موی پیریمو لوسی سری Brunette Twilights مدل Soft Ash شماره 8.031
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ موی پیریمو لوسی سری Brunette Twilights مدل Soft Ash شماره 8.031

Primo Luce Brunette Twilights Soft Ash Hair Color No 8.031

مدلرنگ موی پیریمو لوسی سری Brunette Twilights مدل Soft Ash شماره 8.031
پایه رنگدودی
مناسب برایخانم‌ها
نوعرنگ مو
تماس بگیرید
رنگ موی پیریمو لوسی سری Brunette Twilights مدل Soft Gold شماره 8.033
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ موی پیریمو لوسی سری Brunette Twilights مدل Soft Gold شماره 8.033

Primo Luce Brunette Twilights Soft Gold Hair Color No 8.033

مدلرنگ موی پیریمو لوسی سری Brunette Twilights مدل Soft Gold شماره 8.033
نوعرنگ مو
پایه رنگطلایی
مناسب برایخانم‌ها
تماس بگیرید
رنگ موی پیریمو لوسی سری Brunette Twilights مدل Caramel شماره 7.034
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ موی پیریمو لوسی سری Brunette Twilights مدل Caramel شماره 7.034

Primo Luce Brunette Twilights Caramel Hair Color No 7.034

مدلرنگ موی پیریمو لوسی سری Brunette Twilights مدل Caramel شماره 7.034
نوعرنگ مو
مناسب برایخانم‌ها
تماس بگیرید
رنگ موی پیریمو لوسی سری Ultaligtheners مدل Bleaching Cream شماره 0.00
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ موی پیریمو لوسی سری Ultaligtheners مدل Bleaching Cream شماره 0.00

Primo Luce Ultaligtheners Bleaching Cream Hair Color No 0.00

مدلرنگ موی پیریمو لوسی سری Ultaligtheners مدل Bleaching Cream شماره 0.00
مناسب برایخانم‌ها
نوعرنگ مو
تماس بگیرید
رنگ موی پیریمو لوسی سری Ultaligtheners مدل Silver شماره 90.01
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ موی پیریمو لوسی سری Ultaligtheners مدل Silver شماره 90.01

Primo Luce Ultaligtheners Silver Hair Color No 90.01

مدلرنگ موی پیریمو لوسی سری Ultaligtheners مدل Silver شماره 90.01
مناسب برایخانم‌ها
پایه رنگدودی طبیعی
نوعرنگ مو
تماس بگیرید
رنگ موی پیریمو لوسی سری Ultaligtheners مدل Natural Platinum Blonde شماره 12.0
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ موی پیریمو لوسی سری Ultaligtheners مدل Natural Platinum Blonde شماره 12.0

Primo Luce Ultaligtheners Natural Platinum Blonde Hair Color No 12.0

مدلرنگ موی پیریمو لوسی سری Ultaligtheners مدل Natural Platinum Blonde شماره 12.0
مناسب برایخانم‌ها
نوعرنگ مو
پایه رنگطبیعی
تماس بگیرید
رنگ موی پیریمو لوسی سری Ultaligtheners مدل Ash Platinum Blonde شماره 12.1
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ موی پیریمو لوسی سری Ultaligtheners مدل Ash Platinum Blonde شماره 12.1

Primo Luce Ultaligtheners Ash Platinum Blonde Hair Color No 12.1

مدلرنگ موی پیریمو لوسی سری Ultaligtheners مدل Ash Platinum Blonde شماره 12.1
نوعرنگ مو
مناسب برایخانم‌ها
پایه رنگدودی
تماس بگیرید
رنگ موی پیریمو لوسی سری Ultaligtheners مدل Extra Light Beige Blonde شماره 12.013
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ موی پیریمو لوسی سری Ultaligtheners مدل Extra Light Beige Blonde شماره 12.013

Primo Luce Ultaligtheners Extra Light Beige Blonde Hair Color No 12.013

مدلرنگ موی پیریمو لوسی سری Ultaligtheners مدل Extra Light Beige Blonde شماره 12.013
مناسب برایخانم‌ها
نوعرنگ مو
پایه رنگطلایی طبیعی
تماس بگیرید
رنگ موی پیریمو لوسی سری Ultaligtheners مدل Champagne شماره 90.32
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ موی پیریمو لوسی سری Ultaligtheners مدل Champagne شماره 90.32

Primo Luce Ultaligtheners Champagne Hair Color No 90.32

مدلرنگ موی پیریمو لوسی سری Ultaligtheners مدل Champagne شماره 90.32
نوعرنگ مو
مناسب برایخانم‌ها
پایه رنگطلایی عسلی طبیعی
تماس بگیرید
رنگ موی پیریمو لوسی سری Sandy Golden مدل Very Light Sandy Golden Blonde شماره 9.93
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ موی پیریمو لوسی سری Sandy Golden مدل Very Light Sandy Golden Blonde شماره 9.93

Primo Luce Sandy Golden Very Light Sandy Golden Blonde Hair Color No 9.93

مدلرنگ موی پیریمو لوسی سری Sandy Golden مدل Very Light Sandy Golden Blonde شماره 9.93
مناسب برایخانم‌ها
پایه رنگطلایی
نوعرنگ مو
تماس بگیرید
رنگ موی پیریمو لوسی سری Sandy Golden مدل Light Sandy Golden Blonde شماره 8.93
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ موی پیریمو لوسی سری Sandy Golden مدل Light Sandy Golden Blonde شماره 8.93

Primo Luce Sandy Golden Light Sandy Golden Blonde Hair Color No 8.93

مدلرنگ موی پیریمو لوسی سری Sandy Golden مدل Light Sandy Golden Blonde شماره 8.93
مناسب برایخانم‌ها
پایه رنگطلایی
نوعرنگ مو
تماس بگیرید
رنگ موی پیریمو لوسی سری Cinnamon مدل Dark Cinnamon Blonde شماره 6.45
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ موی پیریمو لوسی سری Cinnamon مدل Dark Cinnamon Blonde شماره 6.45

Primo Luce Cinnamon Dark Cinnamon Blonde Hair Color No 6.45

مدلرنگ موی پیریمو لوسی سری Cinnamon مدل Dark Cinnamon Blonde شماره 6.45
مناسب برایخانم‌ها
نوعرنگ مو
پایه رنگشکلاتی-قهوه ای طبیعی
تماس بگیرید
رنگ موی پیریمو لوسی سری Cinnamon مدل Light Cinamon Brown شماره 5.45
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ موی پیریمو لوسی سری Cinnamon مدل Light Cinamon Brown شماره 5.45

Primo Luce Cinnamon Light Cinamon Brown Hair Color No 5.45

مدلرنگ موی پیریمو لوسی سری Cinnamon مدل Light Cinamon Brown شماره 5.45
مناسب برایخانم‌ها
پایه رنگشکلاتی-قهوه ای فندقی
نوعرنگ مو
تماس بگیرید
رنگ موی پیریمو لوسی سری Hazel مدل Dark Hazel Blonde شماره 6.15
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ موی پیریمو لوسی سری Hazel مدل Dark Hazel Blonde شماره 6.15

Primo Luce Hazel Dark Hazel Blonde Hair Color No 6.15

مدلرنگ موی پیریمو لوسی سری Hazel مدل Dark Hazel Blonde شماره 6.15
پایه رنگفندقی
نوعرنگ مو
مناسب برایخانم‌ها
تماس بگیرید
رنگ موی پیریمو لوسی سری Copper مدل Dark Copper Blonde شماره 6.4
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ موی پیریمو لوسی سری Copper مدل Dark Copper Blonde شماره 6.4

Primo Luce Copper Dark Copper Blonde Hair Color No 6.4

مدلرنگ موی پیریمو لوسی سری Copper مدل Dark Copper Blonde شماره 6.4
مناسب برایخانم‌ها
نوعرنگ مو
پایه رنگمسی
تماس بگیرید
رنگ موی پیریمو لوسی سری Copper مدل Light Copper Brown شماره 5.4
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ موی پیریمو لوسی سری Copper مدل Light Copper Brown شماره 5.4

Primo Luce Copper Light Copper Brown Hair Color No 5.4

مدلرنگ موی پیریمو لوسی سری Copper مدل Light Copper Brown شماره 5.4
پایه رنگمسی
نوعرنگ مو
مناسب برایخانم‌ها
تماس بگیرید
رنگ موی پیریمو لوسی سری Honey مدل Light Extra Honey Blonde شماره 9.44
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ موی پیریمو لوسی سری Honey مدل Light Extra Honey Blonde شماره 9.44

Primo Luce Honey Light Extra Honey Blonde Hair Color No 9.44

مدلرنگ موی پیریمو لوسی سری Honey مدل Light Extra Honey Blonde شماره 9.44
پایه رنگعسلی
مناسب برایخانم‌ها
نوعرنگ مو
تماس بگیرید
رنگ موی پیریمو لوسی سری Honey مدل Medium Honey Blonde شماره 8.44
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ موی پیریمو لوسی سری Honey مدل Medium Honey Blonde شماره 8.44

Primo Luce Honey Medium Honey Blonde Hair Color No 8.44

مدلرنگ موی پیریمو لوسی سری Honey مدل Medium Honey Blonde شماره 8.44
نوعرنگ مو
مناسب برایخانم‌ها
پایه رنگعسلی
تماس بگیرید
رنگ موی پیریمو لوسی سری Red مدل Robious شماره 7.66
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ موی پیریمو لوسی سری Red مدل Robious شماره 7.66

Primo Luce Red Robious Hair Color No 7.66

مدلرنگ موی پیریمو لوسی سری Red مدل Robious شماره 7.66
پایه رنگقرمز
نوعرنگ مو
مناسب برایخانم‌ها
تماس بگیرید
رنگ موی پیریمو لوسی سری Red مدل Fire Red شماره 6.66
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ موی پیریمو لوسی سری Red مدل Fire Red شماره 6.66

Primo Luce Red Fire Red Hair Color No 6.66

مدلرنگ موی پیریمو لوسی سری Red مدل Fire Red شماره 6.66
نوعرنگ مو
مناسب برایخانم‌ها
پایه رنگقرمز
تماس بگیرید
رنگ موی پیریمو لوسی سری Violet مدل Dark Violet Blonde شماره 6.20
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ موی پیریمو لوسی سری Violet مدل Dark Violet Blonde شماره 6.20

Primo Luce Violet Dark Violet Blonde Hair Color No 6.20

مدلرنگ موی پیریمو لوسی سری Violet مدل Dark Violet Blonde شماره 6.20
مناسب برایخانم‌ها
پایه رنگقرمز
نوعرنگ مو
تماس بگیرید
رنگ موی پیریمو لوسی سری Violet مدل Light Violet Brown شماره 5.20
Rank : 5
بروز رسانی : ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ موی پیریمو لوسی سری Violet مدل Light Violet Brown شماره 5.20

Primo Luce Violet Light Violet Brown Hair Color No 5.20

مدلرنگ موی پیریمو لوسی سری Violet مدل Light Violet Brown شماره 5.20
نوعرنگ مو
پایه رنگقرمز
مناسب برایخانم‌ها
تماس بگیرید
صفحه 1 از 4
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
بیوتی ویترین Beauty Vitrin
موبایل برای تماس های فوری : 09337014745
فروشگاه اینترنتی بیوتی ویترین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین لوازم آرایشی و بهداشتی می باشد که با عرضه بهترین مارک های لوازم آرایشی بهداشتی، عطر و ادکلن در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی بیوتی ویترین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لوازم آرایشی مانند (کرم پودر و پنکیک، کانسیلر و رژ گونه، انواع ریمل و خط چشم، رژ لب ومداد لب ، هم چنین محصولات مراقبت پوست شامل انواع کرم مرطوب کننده و آبرسان، کرم ضد آفتاب ، ضد لک و روشن کننده، ضد چروک، سفت کننده و انواع ماسک صورت، محصولات مراقبت مو مانند شامپو، اتو و حالت دهنده ی مو، اسپری مو، سشوار، برند های محبوب عطر و ادکلن اصل و همچنین زیور آلات ، از برندهای معتبر دنیا مانند رمینگتون، اورال، بورژوا، آرت دکو، لیراک با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم آرایش بهداشتی فعالیت می کند.
نشانی : خیابان ستارخان، خیابان بازار سنتی ستارخان، ساختمان بازار سنتی ستارخان، پلاک ۴/۱۷۲
تلفن : 02144219109
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن